Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1. Taraflar

Bir tarafta Tahtakale Mah. İstanbul Cad. No:96/1 Avcılar/İSTANBUL adresinde yer alan ve www.beyondwine.com.tr  alan adlı internet sitesinin faaliyetlerini yürüten

 

Unvanı                                   :Parfüm Tasarım Atölyesi San. ve Dış Tic. Ltd. Şti

Vergi Dairesi                        :İkitelli Vergi Dairesi 721 038 8587

Mersis No                   : 0721 0388 5870 0010

Adresi                         :Tahtakale Mah. İstanbul Cad. No:96/1 K:2 Avcılar/İSTANBUL

Telefon                       : 0212 230 00 22

Faks                            : 0212 230 00 01

E-posta adresi             :info@beyondwine.com.tr

Ürün iade adresi         :Teşvikiye Mah. Şakayık Sok. No:21 Nişantaşı/Şişli/İSTANBUL

 

(bundan böyle “Satıcı” olarak anılacaktır)

ile diğer tarafta

Adı Soyadı                 :

Adresi                         :

Telefon                       :

E-posta adresi             :

(bundan böyle “Alıcı” olarak anılacaktır)

Arasında işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) akdedilmiştir.

 

Madde 2. Konu

İşbu Sözleşmenin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait www.beyondwine.com.tr  alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı ve aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

Madde 3. Sözleşme Konusu Ürün ve Ücret Bilgileri

Sözleşmeye konu ürünün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli ve satış bedeli ile teslimat bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.

Açıklama Adet KDV Dahil Fiyatı Ara Toplam
A Marka Kadın Parfümü 2 100,00 TL 200,00 TL
Kargo Ücreti 5,00 TL
Promosyon/İndirim – 0,00 TL
Ödeme Şekli Kredi kartı 3 taksit
Vade Farkı 0,00
Toplam (KDV Dahil) 205,00 TL
Teslimat adresi … İstanbul
Teslim Edilecek Kişi Ayşe
Fatura Adresi … İstanbul

  

Madde 4. Genel Hükümler

4.1. Alıcı,  Sözleşme konusu ürünün/ürünlerin temel niteliklerini, tüm vergiler dahil satış fiyatını, ödeme şekillerini, ürünün/ürünlerin teslimatına ilişkin bilgileri, gönderi ücretlerinin Alıcı tarafından karşılanacağı bilgisini, teslimat süresini, Satıcı’nın ticari unvanını, açık adresini, iletişim bilgilerini ve cayma hakkına ilişkin kuralları ve bunlarla ilgili tüm ön bilgileri www.beyondwine.com.tr  alan adlı internet sitesinde okuyarak bilgi sahibi olduğunu ve bu ön bilgileri doğru ve eksiksiz olarak edindiğini ve bunları 6502 sayılı Kanun’un 48. maddesi uyarınca elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü/ürünleri sipariş ettiğini kabul ve beyan eder.

4.2. Alıcı, beyan etmiş olduğu tüm bilgilerinin doğru olduğunu, kendisi tarafından beyan edildiğini ve bu bilgilerin yanlış olması durumunda Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

4.3. Sözleşme konusu ürün/ürünler, sipariş tarihinden itibaren 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile Alıcı’nın yerleşim yerine bağlı olarak www.beyondwine.com.tr  alan adlı internet sitesinde belirtilen süre içerisinde Alıcı’ya veya gösterdiği adresteki kişiye teslim edilir. Sözleşmenin 3. maddesinde belirtilen her türlü kargo ücreti Alıcı tarafından ödenecek olup bu ücret faturada “Gönderim Ücreti” adı altında yansıtılacaktır.

4.4. Sözleşme konusu ürün/ürünler, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, bu kişinin ürünü/ürünleri teslim almamasından veya teslimi kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

4.5. Kargo firmasının, ürünü/ürünleriAlıcı’ya teslimi sırasındakargo firmasının karşılaşabileceği herhangi bir sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün/ürünlerin Alıcı’ya teslim edilememesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

4.6. Satıcı, Sözleşme konusu ürünün/ürünlerin sağlam, eksiksiz kutu içeriğiyle, sipariş anında www.beyondwine.com.tr  alan adlı internet sitesinde belirtilen niteliklere uygun şekilde ve varsa kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

4.7.Satıcı, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.8. Satıcı, Sözleşme konusu ürün/ürünlerin Alıcı’ya teslimininimkansızlaşması halinde ve Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremediği durumdaSözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’ya bu hususu bildirecektir. Böylesi bir durumda Satıcıstoklarında bulunması halinde Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. Her halde, Satıcı’nın Alıcı’ya ürün bedelini iade etme hakkı saklıdır. Alıcı, hiçbir koşuldapara iadesi yerine eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edilmesini talep edemez.

4.9. Sözleşme konusu ürünün/ürünlerin teslimi için işbu Sözleşmenin imzalı nüshasının Satıcı’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya ödemenin yapıldığı banka tarafından iptal edilir ise Satıcı’nın ürünü/ürünleri teslim yükümlülüğü son bulur.

4.10. Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının, banka kartının, debit kartının ve/veya internet sitesinde sunulan diğer ödeme sistemlerinin Alıcı’ya kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün/ürünlerin satış bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş ürünü/ürünleri gönderi masrafları kendisi tarafından ödenmek şartıyla 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya iade edecektir.

4.11.Satıcı mücbir sebep, teslimatı engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi vb. olağanüstü durumlar nedeniyle Sözleşme konusu ürünü/ürünleri süresi içindeAlıcı’ya teslim edemez ise bu durumu Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda Alıcı’nın siparişi iptal etme ve Sözleşmeyi fesih etme hakkı bulunmaktadır. Sözleşmenin fesih edilmesi durumunda Satıcı, varsa teslimat masrafları dahil olmak üzere tahsil ettiği tüm ödeme bedelini fesih bildiriminin kendisine ulaşmasını takip eden 14 (on dört) gün içinde iade etmekle yükümlüdür.

4.12.Satıcı, internet sitesi üzerinden tüketici ihtiyacını aşan alımları iptal etme hakkını saklı tutar. Tüketici ihtiyacı kabul edilen 5 (beş) adet ürünü aşan siparişlerde Satıcı, siparişi tamamen iptal etme ya da yalnızca 5 (beş) adet ürünügönderme hakkını saklı tutar.

4.13.Satıcı’nın internet sitesi üzerinden satışa sunma aşamasında teknik hatalar nedeniyle ürün fiyatı, ürün açıklaması, ürün niteliği vb. özelliklerde hata olması durumunda siparişi iptal etme ve tahsil edilmiş tutarları ilgili mevzuat hükümleri uyarınca en geç on dört gün içerisinde Alıcı’ya iade etme hakkına sahiptir.

4.14.Alıcı’nın cayma hakkı kullanması halinde, kredi kartı, banka kartı ve/veya debit kartı ve www.beyondwine.com.tr  alan adlı internet sitesinde belirtilen diğer ödeme sistemleri ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (on dört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen ilgili bankanın tasarrufu olup, Satıcı’nın bu hususa ilişkin herhangi bir müdahalede bulunması mümkün değildir.

 

Madde 5. Cayma Hakkı

5.1. Alıcı, Sözleşme konusu ürünün/ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde hiçbir sebep göstermeksizin Sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

5.2. Cayma hakkının kullanılması için Alıcı’nın ürünü teslim almasından veya gösterdiği adresteki kişinin ürünü teslim almasından itibaren 14 (on dört) günlük süre içinde Satıcı’ya faks veya eposta ile bildirimde bulunması, ürünün 27.02.2015 yürürlük tarihli 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı 15. madde hükmünde belirtilen istisnalara tabi olmaması, ürünün Taraflar arasında elektronik ortamda imzalanan işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin 6. Maddesinde belirtilen şartları taşımaması ve nihayetinde ürününSatıcı tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır.

5.3. Alıcı tarafından cayma hakkının kullanılması halinde,

5.3.1. Ürün/ürünler ile teslim edilen faturanın,

5.3.2. İade formunun,

5.3.3. Cayma hakkının kullanıldığının Satıcı bildirildiği andan itibaren 10 (on)günlük süre içerisinde iade edilecek ürünün/ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz, hasarsız ve kullanılmamış olarak Satıcı’ya iade edilmesi gerekmektedir.

5.4. Satıcı cayma hakkının kullanılması durumunda kendisine cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin yapılmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkı kullanılan ürünün/ürünlerin ücretlerini Alıcı’ya iade edecektir.

5.5. Alıcı’nın cayma hakkının kullandığınıSatıcı’ya bildirildiği andan itibaren 10 (on)günlük süre içerisinde iade edilecek ürünü/ürünleri Satıcı’ya ulaştırmamış olması ve/veya faturayı Satıcı’ya ulaştırmaması ve/veya ürünün ambalajında, ürünün kendisinde veya ürünle teslim edilen aksesuarlarda bir eksiklik olması ve/veya ürünün kullanılmış, açılmış, eksik veya hasarlı olması durumlarında cayma hakkı talebi geçersiz sayılır.

 

Madde 6. Cayma Hakkının İstisnaları

Taraflar 27.02.2015 yürürlük tarihli 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı 15. madde hükmünde belirtilen hallerde cayma hakkının kullanılamayacağı hususunda anlaşmışlardır. Buna göre aşağıdaki sayılan hallerde cayma hakkı kullanılamaz.

  1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
  2. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
  3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

  1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
  2. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
  3. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  4. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

  1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

Madde 7. Temerrüt Hali

Alıcı’nın temerrüde düşmesi halinde, Alıcı borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğrayacağı zarar ve ziyanı karşılamayı kabul ve beyan eder.

 

Madde 8. Yetkili Mahkeme

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Alıcı’nın ürünü/ürünleri satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68’nci maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda Alıcı’nın talepleri hakkında ilçe veya il tüketici hakem heyetleri yetkilidir

Alıcı

xxx

Satıcı

Parfüm Tasarım Atölyesi San. ve Dış Tic. Ltd. Şti

Tarih